โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ

 

SmileบุคลากรEmbarassed

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 


นายชลวิทย์ บุญศรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี

 

 

จารุณี  ปิติกุลวรภัทร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 


           
           

สิริรัตน์    พหลเทพ

         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         

 

 


                       

 จันทร์เพ็ญ พิสัยสถาน 

    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   

 


  

ชนัญญา  โยธานนท์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการวิราวัลย์  เรือนเงิน

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


อรุณี  พิมพาเรือ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  13,143
Today:  9
PageView/Month:  104

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com